یاس بت

شرایط و قوانین عمومی یاس بت Yasbet

یاس بت

شرایط و قوانین عمومی یاس بت Yasbet

قوانین پذیرش شرط در رویدادهای ورزشی

قوانین کلی

قوانین شرط بندی.1

1.1. این شرکت شرط بندی شروطی را می پذیرد که حاصل رویدادهای ورزشی و غیره بوده و نتیجه)از جمله توسط استفاده از شبکه های مخابراتی(به عمد نامعلوم میباشد.

2.1. با هر بار دانلود کردن نرم افزار مشتری، بدون در نظر گرفتن منابع رسانه ای استفاده شده (از طریق اینترنت ویا خدمات تلفن همراه)، با باز کردن یک حساب کاربری ویا استفاده از حساب موجود، شرط بندی و یا شرکت در هرگونه بازی، بهره مندی از هر نوع جایزه، مشتری موافقت خود را با قوانین نسخه فعلی و تعهد به عمل بر طبق این قوانین اعلام می دارد. در صورت دانلود برنامه ، ثبت حساب کاربری، یا استفاده از حساب موجود، شرطبندی در هر بازی، برد و سایر اقدامات توسط کاربر، این به معنای موافقت کاربر و تعهد وی به عمل مطابق با قوانین جاری محسوب خواهد شد.

1.3. یاس مجاز به اعمال هر گونه تغییرات و اضافات به قوانین مندرج دراین سایت و یا تغییر مقررات و روند پرداخت بدون اطلاع کتبی فردی می باشد. کاربران در این مورد با اطلاعیه ای مناسب مطلع می شوند. شرایط برای شرطبندی هایی که قبلآانجام شده بدون تغییر باقی

می ماند و شرطبندی های جدید طبق قوانین جاری ( در زمان پذیرش) اعمال می شوند.

1.4. یاس حق امتناع از سرویس دهی به هر شخصی، بدون افشای دلیل را محفوظ می دارد.

2. سیاست استفاده از سایت

1.2. یاس هیچ مسئولیتی در قبال هر گونه زیان یا خسارت ادعا شده ناشی از استفاده از این سایت یا محتوای آن را تقبل نمی کند. این ماده به طور مساوی به استفاده یا سوء استفاده از محتوای سایت توسط هر شخصی اعمال می شود،که این شامل احتمالاتی از قبیل عدم دسترسی به سایت و یا امکان استفاده از آن، تأخیر درعملکرد و یا انتقال داده ها، اختلال در خطوط ارتباطی، هر گونه خطا، اشتباه نوشتاری و یا حذفیات در محتوای سایت می شود.

2.2. بارگیری ویدئو و عکس از وب سایت و یا زیر سایتها فقط برای استفاده شخصی مجاز است. انتشار، انتقال و یا تکثیراین داده ها برای هر هدف دیگر موکدأ ممنوع است.

3.2. یاس به طور فعال نظارت بر ترافیک وب سایت خود را اعمال نموده و حق جلوگیری از دسترسی در موارد مشکوک به شرط بندی خودکار (رباتها) را محفوظ می دارد.

3.واژه نامه اصطلاحات

3. 1. اصطلاحات اساسی پذیرفته شده در این نسخه از قوانین:

“واحد” – به شرطبندی در یک رویداد واحدگفته می شود.

“میکس” – این یک شرط بندی در نتیجه چندین رویداد مختلف به طور همزمان است. هنگامی که شما بخواهید همزمان بر روی دو یا چند رویداد شرط بندی انجام دهید (برای مثال، دو مسابقه فوتبال متفاوت یا یک مسابقه فوتبال و تنیس یا غیره)، می توانید آنها را تحت “میکس” دسته بندی کنید. برای برنده شدن یک شرط “میکس” لازم است نتیجه هر کدام ازپیش بینی ها ییی که در پکیج میکس گنجانده شده است بدون خطا و شکست باشد. پیش بینی اشتباه در یکی از شرطها به منزله از دست دادن شانس برد در کل شرط بندی خواهد بود. برنده شدن میکس” برابر محصول مبلغ شرط بندی در ضرایب نتایج موجود در میکس (اگر بر روی یکی از شرط های موجود در میکس بازگشت رخ دهد ، درنتیجه ضریب بر روی آن برابر است با 1) است.

“سیستم” – مجموعه ای از “شروط میکس” از یک مجموعه خاص ازرویدادهاست. هر ترکیبی ازاین سیستم به عنوان یک شرط بندی میکس جداگانه محاسبه می شود. برای برنده شدن درسیستم کافی است که تعداد نشان داده شده از پیش بینیها از تعداد کل صحیح باشد (که این با نام تعریف می شود، برای مثال، در سیستم 3 از 4 لازم است که 3 از 4 پیش بینی ها صحیح با شند و برای تعد اد 5 از 7 لازم است حد اقل 5 نتیجه ازمجموع 7به درستی پیش بینی شوند و غیره).

باید در نظر گرفته شود که به این دلیل که تنها بخشی از کل مبلغ شرط بندی درهر یک از شرط بندی های میکس از سیستم شرطبندی (متناسب با تعداد گزینه ها) مشخص شده در نتیجه امکان برد با چنین سیستم شرط بندی در مقایسه با امکان کلی برد با شرط بندی میکس کمتر خواهد بود. در برخی موارد، زمانی که هنوز تمام نتایج پیش بینی نشده اند، مقدار برد ممکن است کمتر از مقدار شرط بندی شده باشد، اما درمغایرت با شرط بندیهای میکس، بخشی از مقدار به حساب درستی پیشبینی نتایج جبران خواهد شد.

شرط “زنجیره ای” – نوع شرط بندی است که ترکیبی از شروط “واحد” برای رویدادهای مستقل از یکدیگر می باشد. مجموع شروط واحد از هر رویداد زنجیره ای با مجموع زنجیره برابر است. تنها در اولین رویداد زنجیره ای، به مشتری یک فرصت برای تعیین ترتیب شرطهای موجود در زنجیره به طور مستقل داده می شود. بنابراین مفهوم “حساب زنجیره ای” لحاظ شده است. پس ازاتمام مسابقات برای هریک از شروط موجود در زنجیره مجموع آن محاسبه میشود.اساسأ این برابر است با مجموع شرط اول.

اگر مبلغ در حساب زنجیره ای کمتر از مبلغ اولیه آن باشد، شرط واحد دررویداد بعدی در شرطبندی زنجیره ای طبق موجودی حساب محاسبه می شود.

روش محاسبه زنجیره بستگی به ترتیب شروط ذکرشده درهر بلیط دارد که این به تاریخ بلیط ربطی ندارد.

مبلغی که پس از محاسبه تمام شروط در زنجیره در حساب باقی می ماند مشمول به پرداخت شدن می شود.

اگر مبلغ در حساب های زنجیره ای به صفر برسد – زنجیره شکسته شده وباخت به حساب می آید.

“هندیکاپ” – مزیت یا راه گریز داوطلب رقابت، در اهداف (نقاط /) مجموعه، و غیره است که توسط دفتر بوکمیکر به شرکت کننده بهمراه شروط درآن ارائه می شود. نتیجه رویداد مربوط به هندیکاپ بدین طریق تعیین می شود: هندیکاپ داده شده به داوطلب به نتیجه مربوطه توسط وی در این رقابت ها اضافه می شود. اگر نتایج بدست آمده به نفع شرکت کننده باشد، او را به عنوان برنده، و شروطی را که مشمول هندیکاپ هستند به نفع مشتری برنده محسوب می کنند. پرداخت ها بر حسب ضرایب برد در شرح شروط نشان داده شده اند. اگر نتیجه به نفع حریف است شرط باخت محسوب می شود. اگر نتیجه شروط مشمول هندیکاپ برابر است ، ضریب برد تحت چنین نتیجه ای برابر 1 (بازگشت شرط) خواهد شد است.

مثلا:

تیم 1 تیم 2 هندیکاپ 1 ضریب 1 هندیکاپ2 ضریب2

-1.5 2.25 +1.5 1.9 اینتر- کالیاری

1) فرض کنید می خواهید بر پیروزی کالیاری با هندیکاپ شرط بندی کنید. شرط بندی هندیکاپ کالیاری (هندیکاپ 2) برابر با “1.5” است. برای برنده شدن با شرط بندی در هندیکاپ “1.5” لازم است که کالیاری بیش از 1 گل نبازد، چرا که هندیکاپ 1.5+ به گلهای کالیاری اضافه خواهد شد. اجازه دهید ما تمام گزینه ها را تجزیه و تحلیل کنیم:

* الف) کالیاری با تفاوت 1امتیاز برد، مساوی و یا باخت بدست آورد. به عنوان مثال، نتیجه نهایی 2- 1است. با توجه به هندیکاپ (1.5+) نتیجه 2:2.5 به نفع کالیاری (هندیکاپ اینتر زمانیکه اطمینان حاصل شود که نتیجه کالیاری به حساب نیامده است) شرطبندیها برنده می شوند.

* ب) کالیاری با تفاضل بیش از 1 گل باخته است. به عنوان مثال، نتیجه نهایی0-2 است. با احتساب هندیکاپ (1.5+)، نتیجه2:1.5 به نفع اینترخواهد بود. در این مورد، با در نظر گرفتن هندیکاپ (1.5+) شروط بر برد کالیاری می بازند.

2) به طور مشابه، احتمالات زیر وقتی شرط بندی روی برای پیروزی اینتربا در نظر گرفتن هندیکاپ 1.5″-” امکان پذیر است:

* الف) اینتر موفق به کسب برد با دو گل یا بیشترشود. به عنوان مثال، نتیجه نهایی 0-3 است. با توجه به هندیکپ( 1.5-) نتیجه 0: 1.5به نفع اینتراست. شرط برنده می شود.

* ب) اینتربا کسب 1یک گل یا بیشتر موفق به برد می شود، تیم ها به نتیجه مساوی دست می یابند و یا کالیاری می برد. به عنوان مثال، نتیجه نهایی 1-2است. با توجه به هندیکاپ 1.5-، نتیجه شرط برای اینتر درهندیکاپ(1.5 -) به صورت 0.5:1به نفع کالیاری خواهد بود. در این مورد، شروط براینتر با هندیکاپ 1.5 – خواهند باخت.

شرط دوبل از هندیکاپ ارائه شده است (هندیکاپ آسیایی). شرط بندی بر روی بردو یا برروی مجموع حساب است با در نظر داشتن هندیکاپ، که مضربی از 0.25 (و نه 0.5)می باشد. چنین شروطی به عنوان 2 شرط با نیمی از مجموع محاسبه می شوند: در صورت احتمال یکسان”هندیکاپ مشترک” و “مجموع مشترکها ” ضریب ارزش مشترک نزدیک به 0.5 است. در مورد زمانی که هندیکاپ آسیایی در شرطبندی و سیستم موجود باشد،محاسبه آن به صورت عامل در شرط واحد انجام خواهد شد. در صورت برنده شدن دو شرط مشترک، عامل شرط “O” در محاسبات در نظر گرفته می شود. اگر یک شرط مشترک، برد بدست آورد و دیگری مشروط به بازپرداخت شود، در حین محاسبه عامل ( “O” 1) / 2 می باشد. اگر هر دو شرط مشترک ببازند، کل شروط باخت به حساب می آیند.

.4 سیاست شرطبندی

1. 4.مقادیر پارامترها (از جمله هندیکاپ، مجموع) و ضرایب رویدادها مشخص شده در خط در روز جاری ممکن است پس از هر شرط تغییر یابد، اما به جز در موارد بروز اشتباهات فنی و آشکار در خط، شرایط قبل ازبسته شدن شرط یکسان می باشند.

2.4. مقدارشرط بندی تنها مقدار تأیید و ثبت شده توسط این شرکت می باشد.

3.4. کاربر تنها فرد مسئول برای شرطبندی می باشد. هنگامی که یک شرط بسته و پذیرش آن تایید شده، کاربر آنرا نمی تواند تغییر داده و یا لغو کند. یاس هیچ تضمینی برای شروط باخته یا دوبل که توسط مشتریان بسته شده باشند ارائه نمی دهد. لطفأ با دقت تمام شروط بسته شده را بررسی نمایئد.

4.4. از دست دادن رمز عبور نمی تواند دلیلی برای استرداد مبلغ و یا لغو درخواست برای پرداختهای مربوط به برد باشد.

5.4. یک شرط به محض تایید توسط این شرکت پذیرفته شده تلقی می گردد. همه شروط پذیرفته درتاریخچه شروط نمایش داده می شوند.

” در برخی از موارد ممکن است تأخیرزمانی درثبت شرط در”تاریخچه شرط” بوجود بیاید. در صورت بروزهر گونه اختلاف زمانی درسیستم این شرکت،زمانی که شرط بندی به ثبت رسیده به عنوان زمان ارسال واقعی آن در نظر گرفته می شود.

است. اگر کاربر در مورد پذیرش شرط رسید دریافت نکند شرط همچنان پذیرفته قلمداد می شود و در “تاریخچه شرط” نمایش داده می شود.

6.4. اگر شرط در سرور ثبت شده است، اشکالات در ارتباطات و یا سایر مشکلات فنی دلیلی برای لغو یک شرط بندی برای مشتری نیست.

5.نمایش داده ها

1.5این شرکت مسئولیتی در قبال صحت، کامل و بهنگام بودن خدمات اطلاعاتی ارائه شده، از جمله اطلاعات در مورد رویدادها و خدمات زنده و پستی ندارد.

یاس نهایت تلاش خود را برای فراهم سازی اطلاعات صحیح در مورد رویدادهای زنده (از جمله نتایج، زمان بازی و آمار تیم / بازیکن) می کند. با این حال، این اطلاعات فقط برای مقاصد اطلاعاتی نمایش داده می شودو یاس هیچ گونه مسئولیتی درقبال خطا های احتمالی در این داده ها ندارد.

3.5 یاس مسئولتی در قبال پذیرش هر گونه دعوی مربوط به صحت ترجمه نام تیم و بازیکنان از زبان های خارجی ندارد.

4.5 در صورتیکه در یک بازی بیش از یک عضو با نام خانوادگی مشابه شرکت داشته باشند و در طول پذیرش شرط بندی نام کامل ورزشکار یا ویژگی های منحصر به فرد دیگربرای شناسایی آنها درج نشده باشد تمام شروط مربوطه قابل استرداد می باشند.

5.5. اگر نام بازی و یا نام موقعیت یک یا چند نفر در خط (به جز در مورد خطا در ترجمه) نادرست باشد،بطور مثال اگر تیم های دیگر / شرکت کننده های دیگر از مسابقات ازجایی به غیرمکان مورد نظر نشان داده شده باشند، همه شروط درآن رویداد نامعتبر شناخته شده و استرداد صورت خواهد گرفت.تنها یاس حق تعیین رویدادهای متعلق به این مقوله را داراست.

6.5.در مواردی که اطلاعات خاصی از تیم مثل گروه سنی خاص (برای مثال 18 سال / به 21 سال تیم / جوانان)، جنس (زنان) و یا وضعیت تیم (ذخیره) در خط جابجا شده باشند، همه شروط در این بازی قابل استرداد می باشند. در موارد دیگر زمانی که نام ناقص و یابا اشتباهات دستوری زبان در خط نشان داده شده باشند، همه شروط در قوه خود باقی می مانند. اگر جنس تیم در خط نشان داده نمی شود، بدین معنی است که جنس تیم مردان در نظر گرفته شده است. درصورتیکه تیم های زنان در حال شرکت در یک مسابقه باشندلازم است یک نشانه دقیق در اینمورد در خط درج گردد در غیر این صورت شروط در این بازی قابل استرداد هستند.

7.5. تاریخ و زمان درج شده در خط، تاریخ و زمان قطع پذیرش شرط در این رویداد (به جز برای وقایع زنده) می باشد ومی تواند با تاریخ و زمان شروع واقعی این رویدادالزامأ منطبق نباشد. زمان واقعی این رویداد در حال شمارش شروط به عنوان زمان شروع این رویداد بشمار می آید، که بر اساس اسناد رسمی سازمان برگزارکننده رقابتها و همچنین داده ها یاس تعیین میشود.

8.5.اگر محل انجام یک جلسه درخط نشان داده نمی شود، در فهرست رویدادها نام میزبان در ابتدا نشان داده می شود(به جز مسابقات آمریکایی). تمام اطلاعات موجود در “راس” برای یک ورزش خاص، حامل یک شخصیت جانبی است. خطای احتمالی در اطلاعات داده شده زمینه ای برای بازگشت شروط نیست.

9.5.در زمان پذیرش شرطبندی برای رویدادهای زنده، بسته به نوع ورزش ، بازار و ویژگی های متفاوت دیگرممکن است تأخیربوجود بیاید که این تمهید منحصرا توسط یاس برای امنیت و حفاظت از شرط های بعدی تعیین می شود.

10.5.برای راحتی حال مشتریان، با توجه به ویژگی رویدادهای زنده که در آن ضرایب اغلب متغییر می باشند مشتری می تواند یکی از گزینه های زیر را انتخاب کند: “پذیرش تمام تغییرات در ضرایب”، “پذیرش تنها شروط مشخص شده” و یا ” قبول نکردن شرط، اگر ضرایب تغییرکنند “، که بدین ترتیب تعیین می شود که آیا شرط پذیرفته می شود یا به موجب تغییرات ضرایب نیز تغییر مییابند و یا این مورد فقط زمانی صدق می کند که شرط تغییر بیش از ضریب تخمین زده از شرط بندی مشتری باشد.

11.5.درج تاریخ نادرست بازی انجام گرفته باعث لغو شرط نخواهد شد.

12.5.گر این دیدار از لحظه ای آغازشود که قبلأ مختل شده بود، و مشروط بر اینکه این مسئله دراین رده پیشبینی نشده باشد، شرط قابل استرداد می باشد.

6. به هم پیوستن وقایع و نتایج

1.6. در شروط “میکس” و “سیستم”، ادغام وقایع مختلف مربوط به یک بازی واحد ممنوع است ، حتی در صورتیکه که این رویدادها به طور غیر مستقیم وابسته باشند. اگر در چنین شروطی، رویدادی که به بازی مربوط می شود واقع شود، این شرط قابل استرداد است، حتی اگر برنامه کامپیوتری پذیرش شرطبندی را در طول ارائه این شرط بندی متوقف نکند. یاس حق انحصاری برای تعیین اینکه آیا حوادث متصل هستندرا محفوظ می دارد.

2.6.در بازی بر روی غیبت-خروجی از گروه، شروط “میکس” و “سیستم”، شرط بندی تنها بر یک تیم از گروه مجازاست. اگر در چنین شروطی واجد شرایط بودن یا نبودن ذکر شده باشد، حتی اگر برنامه کامپیوتری پذیرش شرط را مسدود نکند، شرط قابل استرداد است. یاس حق منحصر به فرد برای تصمیم گیری در مورد قبول یا رد شروط و واجد شرایط بودن یا نبودن برای شروط ” میکس “و “سیستم” را در شرط “واحد” محفوظ می دارد.

.7خطاهای آشکار و فنی

.1.7این شرکت مسئول اشتباهات تایپی، انتقال و یا شمارش شروط نیست. به طور خاص، یاس حق تصحیح اشتباهات آشکار در هنگام وارد کردن اطلاعات ضرایب شرط بندی و / یا محاسبه مقادیر در شروط (حوادثی مانند خطا در ضرایب تیم ، درج اشتباه رویداد و غیره)و یا نامعتبر اعلام نمودن شروط مربوطه حتی پس از اتمام این رویداد را برای خود محفوظ می دارد. در صورت تصحیح اشتباهات آشکار، شروط استرداد می شوند. شایع ترین انواع اشتباهات فنی به شرح زیراست:

1.1.7. خطاهای وارد کردن ضرایب – زمانی که ضریب (یا تنظیم نقص / کل، و غیره) بدون نقطه جداسازو یا با هرعدد اضافی نمایش داده شود.

به عنوان مثال: به جای ضریب 1.8، 18 نمایش داده شود، به جای 2، 23 نمایش داده شود، به جای 3، 30 نمایش داده شود و غیره.

2.1.7.”خطای قرینه” – زمانی است که ضرایب برای بازیکنان به شیوه ای کاملا قرینه نمایش داده شود. دراین مورد، بازی برگزیده(از جمله بازیهای در حال انجام وزنده) توسط یک ضریب بیش از ضریب خارجی از این رویداد نمایش داده می شود.

به عنوان مثال: بسکتبال، بارسلونا-یونیسداد برنده مسابقه، به جای 1.2 و 4،4و 1.2 نمایش داده می شود.

3.1.7. اشتباهات نوشتاری- اگر تمام ضرایب به درستی نشان داده شده، با این حال، تیم ها با ترتیب نادرست نوشته شده باشند (معمولا برای وقایع در حال وقوع در یک میدان بی طرف رخ می دهد).

برای مثال: رکورد: بسکتبال، یونیسداد-بارسلونا، برنده مسابقه. 1.2 و 4 به جای بسکتبال، بارسلونا- یونیسداد، برنده مسابقه: 1،2 و 4.

شاخص واضح و روشن اشتباهات عبارتند از: تفاوت بسیار بزرگ در ضرایب یاس و بوکمیکرهای دیگر، ضرایبی که تقریبا غیر ممکن است در شرایط فعلی از مسابقه پدید آیند.

حق تعیین وقوع هر نوع خطای فنی یا آشکار،در هر صورت به طور انحصاری به یاس تعلق دارد.

2.7.یاس حق لغو شروط بسته شده به عمد بر ضرایب نادرست و اشتباهات آشکاررا محفوظ می دارد. تغییرات در مورد بالانس بلافاصله به اطلاع مشتری خواهد رسید.

3.7. یاس حق ابطال شروط حتی پس از پایان رویداد را داراست در صورتیکه برد شروط مورد بحث توسط کاربردرنتیجه نقص فنی یا یک خطای آشکارحاصل شده باشد.

4.7.در مواردی که به دلایل اشکالات فنی،مبلغ به مقدار لازم برای شروط کاربر در حساب وی واریز نشده باشد ، شرط نامعتبرشناخته خواهد شد.

5.7.در صورت انتقال اشتباهی مبلغ به حساب مشتری وی باید بلافاصله یاس را در جریان موضوع قرار دهد. اگر در نتیجه خطا تعادل منفی درحساب مشتری تشکیل شده است، این شرکت حق لغو شرط بندی و ظرایب حساب شده شرط مورد ذکر را دارد مگر اینکه انجام تغییرات قبل از خطا رخ داده باشد.

6.7. شرکت حق ملزم کردن کاربر به پذیرش مسئولیت هر گونه خسارت وارد شده به خود را در صورتی که کاربر با استفاده از خطای فنی یا اداری، عمدأ در هنگام واریز وجه و / یا در دریافت پول در حساب خود محفوظ میدارد.

8. شروط اعتباری

1.8 شرکت یاس شرط یا ارائه خدمات به مشتریان راتوسط کارت اعتباری قبول نمی کند. همه شروط باید با بودجه موجود در حساب کاربر تایید شوند.

9.جنبه های حقوقی

1.9. یاس به وضوح اعلام می داردکه عمل شرطبندی و سازمان های شرط بندی، و همچنین شرکت در شرط بندی های ورزشی، پوکر چند نفره، بازی در قمار و بازی هایی مانند قرعه کشی ممکن است توسط قانون در برخی از کشورها محدود و یا حتی ممنوع باشد. چنین محدودیتها یا ممنوعیتهایی ممکن است حتی اگر شرکت مجوز برای شرط بندی و یا سازماندهی بازی را به دست آورده باشداعمال گردند.

کاربر باید توجه داشته باشد که اگرانجام شرطبندی و یا شرکت در شرط بندی های ورزشی، پوکر چند نفره و بازی های مانند قرعه کشی ممنوع باشد و یا تنها تحت شرایط خاصی قابل قبول باشد و کاربراز رعایت این قوانین خودداری به عمل آورد، مسئولیت هر گونه خسارت ناشی از این عمل منحصرا به عهده وی خواهد بود .

مشتری باید توجه داشته باشد که این شرکت ملتزم ارائه اطلاعات بیشتر مورد نیاز به مشتریان یا ارائه دستورالعمل ها و هشدارها در طیف وسیعتری ازآنچه در این در بند آمده است را ندارد. به طور خاص، این شرکت مسئولیتی در قبال خسارات وارده به کاربرکه نتیجه تخطی از ممنوعیتهای قانونی در کشور مربوطه باشد را ندارد.

2.9با شرکت در این بازی ها، کاربر تایید می کند که او به حداقل سن قانونی کشور خود رسیده و توافق خود را با ظوابط شرکت اعلام می دارد. در صورت عدم انجام این شرایط حساب کاربر بسته شده و اقدامات لازم اعمال خواهد شد.

3.9.کاربر موافقت می کند که اطلاعات شخصی وی در طول شرط بندی Pool(که یک نوع شرطبندی جمعی است) ، بازی در پوکر چند نفره، بازی های کازینو و بازی های مانند قرعه کشی، و همچنین در هر بازی دیگرتوسط ابزاراتوماتیک این شرکت ذخیره شده و مورد استفاده قرارگیرد.

4.9.با ثبت نام، کاربر مالکیت معنوی منحصر به فرد شرکت و مقررات آنرا تایید نموده و همچنین کنترل سیستم توسط آنها را قبول می نماید.

6.9.روابط حقوقی بین کاربران و شرکت تابع قوانین مونته نگرومی باشند و موارد قانونی طبق آن تنظیم می گردند به غیر از مواردی که تحت حقوق خصوصی بین المللی قابل تنظیم می باشند. مونته نگرو محل اجرای تمام تعهدات در شرط بندی و بازی، و همچنین شروط مقتضی

می باشد. تمام اختلافات ناشی از شرطبندی توسط مشتریان، (با توجه به وجود حقوق ارضی و صلاحیت مربوطه) توسط دادگاه در مونته نگرو حل و فصل خواهند شددر صورتیکه این امر در تضاد با قانون دادگستری مونته نگرو نباشد

7.9. شرکت به صراحت اعلام می کند که هیچ گونه مشاوره ای در مورد مسائل مالیاتی و / یا مسائل حقوقی کاربران ارائه نمی دهد.

8.9. در صورتیکه شرکت مطابق با مقررات (تصمیمات) داوری عمل کند، هیچ گونه اختلافی در مورد شرطبندی نمی تواند توسط طرح دعوی در دادگاه یا اقدامات قانونی و همچنین ادعا در مورد مجوزهای بوکمیکری حل و فصل گردد.

9.9. در صورت هر گونه ادعا و اختلاف از طرف کاربران و افراد به نمایندگی احزاب خود، بدهی های این شرکت به اندازه شروط یا برد احتمالی آن محدود است.

9.10.در صورت هر گونه اختلافات و یا ادعا، پایگاه داده های یاس دارای بیشترین اولویت از هر گونه منبع اطلاعات دیگرمی باشد.

11.9. در صورتی که هر نوع اختلافی بین نسخه انگلیسی این قوانین و ترجمه به زبان دیگر وجود داشته باشد، نسخه انگلیسی به عنوان مرجع صحیح در نظر گرفته می شود.

12.9.هر موضوع مورد اختلاف، از جمله هر نوع ادعا در مورد نتایج حاصل از رویدادها، جهت ارزیابی توسط دفتر بوکمیکر پذیرفته شده در مدت 5 روز از پایان رویداد ورزشی بررسی خواهد شد.

13.9. یاس وجوه کاربران در حساب های بانکی را به تفکیک یا به طور جداگانه محافظت نمی کند. کاربران باید توجه کنند که سپرده کاربر یاس در بانک ها نیست و هیچ بهره ای به آن تعلق نمی گیرد.

10.محدودیت ها

1.10. شرکت بوکمیکر حق قبول نکردن شرط از جانب هر شخصی بدون ارائه هر گونه دلیل ویا حق مسدود نمودن موقت حساب کاربران شخصی را بدون اطلاع قبلی برای خود محفوظ می دارد.

2.10. حداقل و حداکثر اندازه شروط برای تمام رویدادهای ورزشی توسط دفتر بوکمیکر تعریف شده و تغییرات بدون اطلاع کتبی به کاربرقابل اعمال می باشند. علاوه بر این، یاس حق اعمال محدودیت های ویژه در حساب کاربران شخصی خود را محفوظ میدارد.

3.10. به منظور جلوگیری از سوء ظن تبانی (تقلب)یاس توصیه می شود دو یا چند کاربر از محل یک آدرس IP (از یک کامپیوتر و یا همان شبکه محلی) اقدام به شرطبندی ننمایند. در چنین مواردی برای حل و فصل موضوع و اخذ اجازه بازی با یاس توضیح شرایط و دلایل لازم است. شرکت حق مسدودنمودن حساب چنین کاربری و درخواست ارسال اسناد توسط کاربرجهت تثبیت هویت ثبت شده را دارد.

4.10.بردها تنها در محدوده حداکثر محدودیت های این شرکت پرداخت می شود. اگر کاربری طی شرط بندی قادر به برد بیش از حداکثرشود، شرکت مبلغی بیش از مقدار حداکثرپرداخت نخواهد کرد.

5.10. نتایج آمار ورزشی در وب سایت رسمی https://www.yas.bet/#/results پس از پایان یک رویداد ورزشی منتشر خواهد شد.

.11 شرطبندی با تاخیر

1.11 شروطی که پس از شروع رویداد بسته میشوند، به جز شروطی که مربوط به رویدادهای زنده هستند، در تمام موارد دیگرساقط از اعتباربوده و برگشت پذیر می باشند و از شرطبندیهای “میکس” و “سیستم” حذف خواهند شد. هر شرط (از جمله شروط مربوط به رویدادهای زنده) بسته شده در یک رویداد، که نتیجه آن در زمان شرط بندی معلوم شده باشد، نامعتبر در نظر گرفته و مسترد خواهد شد.

2.11 اگر کاربر بخواهد اقدام به چالش کشیدن زمان شروع این رویداد نماید، باید یک سند رسمی (و یا یک لینک به وب سایت نهادهای نظارتی از این رویداد تسلیم نماید) تا تایید زمان واقعی شروع مسابقه مورد نظررا تأیید نماید.

11.3 در صورت وقوع اختلاف درمورد زمان شروع رویداد، اگر نهادهای نظارتی رسمی برگذارکننده مسابقات / رویدادها اطلاعات کافی و مناسب دراختیار نداشته باشند، زمان مشخص شده در یاس در مورد زمان شروع این رویداد به عنوان تنها مرجع صحیح حین محاسبه شروط در نظر گرفته خواهد شد.

. 12عودت

1.12 اگر “عودت” در مورد یک شرط بندی اعلام شود، چنین شرط بندیی با ضریب1برنده شناخته شده می شود. در مورد شرطبندی “واحد” برد به این معنی است که مقدار پول قرار داده شده برای این شرط بندی به کاربر برگردانده خواهد شد. در مورد شروط “میکس” و یا “سیستم” کل ضریب شرط متغییرخواهد بود (دررویدادی که در آن عودت رخ داده است، ضریب ارزش 1خواهد داشت و ضرایب در رویدادهای باقی مانده بدون تغییر باقی خواهند ماند و ضریب نهایی با توجه به طرح مشابه محاسبه خواهد شد. تنها نتیجه عودت داده شده در این رویداد ضریب ارزش برابر با 1 خواهد داشت ،- یکی از عوامل (ضرب) ضریب نهایی “میکس” و یا “سیستم” – ارزش برابر با 1 خواهد داشت).

مثال:

میکس

ضریب

نتیجه

جایگاه

1.55

برد 1

فنلاند – مولدووا

1.7

هندیکاپ کرواسی (-2)

مالت – کرواسی

1.5

برد 2

بلغارستان – انگلستان

= 1.55 * 1.7 * 1.5 = 3.95 ضریب کل میکس

در مورد بازی فوق، فنلاند و انگلستان برد بدست آوردند و کرواسی با 2 گل برنده شد و میکس بازی می شود. اما در هنگام محاسبه ضریب کل، 1 به جای 1.7 (ضریب برد)اعمال خواهد شد و ضریب نهایی میکس داده شده با 1.55 * 1 * 1.5 = 2.325 برابر خواهد شد.

12.2 اگر به عنوان نتیجه بازی تعداد کل گلهای به ثمر رسیده برابر کل شرط بندی باشد و در میان نتایج پیشنهادی از کل شروط گزینه برابر … (با شماره نشان داده شده) وجود نداشته باشد،عودت صورت میپذیرذ. به طور مشابه، برای نتیجه کلی فردی، نتیجه کلی بازیگر، نتیجه کلی کارتها / گوشه ها / حذفها، خطاها و پارامترهای دیگر، اگر مقدار پایانی بازی و پارامتر پیشنهادی کل برابرباشند عودت انجام می شود.

13. حریم خصوصی اطلاعات کاربر

1.13. کاربر مسئول حفظ محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب خود می باشد، و باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از استفاده غیر مجازاز حساب های شخصی توسط افراد غیر مسئول را بکار ببرد. هر گونه عملیات تایید شده توسط نام کاربری و رمز عبوردارنده حساب معتبربوده ودارای قدرت قانونی می باشد.

2.13. هر گاه کاربر مضنون شد که نام و رمز کاربری خود برای شخص سوم شناخته شده است، حق ارسال درخواست به یاس برای مسدود نمودن موقت حساب خود تا روشن شدن وضعیت را دارد.

3.13. برای اطمینان از امنیت اطلاعات شخصی کاربران، یاس در هنگام ثبت نام از طریق ایمیل با آنان ارتباط برقرارخواهد کرد.

4.13. کاربر مسئول حفظ محرمانه ماندن هر گونه اطلاعات مربوط به ایمیل خود می باشد و باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری ازسوء استفاده از آدرس ایمیل توسط اشخاص ثالث را به عمل آورد. یاس مسئول از دست دادن یا آسیب ناشی از ارتباط بین دفتر بوکمیکر و کاربر حین استفاده ازآدرس ایمیل ثبت شده نیست.

14. تبانی

1.14 در صورت تداخل احتمالی در نتیجه بازی و شکل گیری ضرایب برای بازی (از جمله موارد سوء ظن به تبانی)، یاس حق به حالت تعلیق درآوردن پرداخت برای این رویداد و یا لغو شرطبندی در این بازی را برای خود محفوظ می دارد.همچنین حق ارسال اطلاعات مربوطه به مقامات ذی صلاح برای تحقیقات بیشتر و پیشگیری از حوادث مشابه در آینده برای شرکت محفوظ است.

2.14 در صورتیکه شواهد محکمی وجود داشته باشند که دراین بازی تبانی صورت گرفته یاس حق به حالت تعلیق در آوردن پرداخت و بازگشت نرخ مربوط به این رویداد را دارد.زمینه های ممکن می تواند بر اساس اندازه، تعداد و ماهیت شرطبندی توسط یک یا تمام روش های ممکن در شرط بندی باشد.

تصمیم نهادهای اجرایی فدراسیون مربوطه و نهادهای نظارتی نیز دراین خصوص نظر گرفته خواهد شد. در چنین مواردی یاس حق ارسال اطلاعات مربوطه به مقامات ذی صلاح برای تحقیقات بیشتر و پیشگیری از حوادث مشابه در آینده را محفوظ می دارد.

15. زمینه خنثی

1.15.در مواردی که مسابقه به یک میدان خنثی (NF) منتقل می شود نرخها به همان سان باقی می مانند. شروط در صورتیکه مسابقه به زمین حریف منتقل شده است قابل استرداد می باشد. در صورت بازی، زمانی که تیم ازهمان شهر است وبازی به زمین دیگری منتقل می شود، شروط معتبر بوده و قابل استرداد نیستند. در مسابقات بین المللی، بازپرداخت شروط تنها زمانی امکان پذیر است که بازی به زمین بازی در ایالت / کشور حریف انتقال یابد.

16 .رویدادهای مختل شده

1.16 یک رویداد زمانی مختل به حساب می آید که هیچ بازیی درمدت زمان مشخص شده بر اساس قوانین بازی این شرکت واقع نشده باشد، حتی اگر نتیجه ای که در آن رویداد مختل شده بعدأمورد تایید نهایی قرارگیرد.

1.1.16 در صورتیکه مسابقات مختل شده،یا در چارچوب زمانی مشخص شده در بندهای 6 و7 انجام نگیرند و یا اگرزمان بازی به شرح زیر باشد:

• فوتبال – 90 دقیقه.

• فوتسال – 30 دقیقه.

• بسکتبال NBA, PBA, CBA (انجمن ملی بسکتبال) – 43 دقیقه.

• بسکتبال اروپایی 35min.

• هاکی NHL (لیگ ملی هاکی) – 55 دقیقه.

•چوگان – 60 دقیقه

• هاکی اروپایی – 50 قیقه.

• فوتبال آمریکایی – 55 دقیقه.

• بیس بال – 5 دوره (نوبت).

. هندبال – 50 دقیقه.

2.16.برای رویدادهای مختل شده ای که لغو شوند، ولی این مسئله در قوانین ورزشی تصریح نشده باشد ، تمام شروط قابل استرداد می باشند، به جز آنهایی که نتیجه دقیقأ در زمان توقف این رویداد تعریف شده باشد. رویدادهای شروط مختل شده در زمان عملکرد مورد نظر (دوره، و غیره)، منوط به بازگشت بی قید و شرط می باشند.

17. انتقال رویدادها

1.17. اگر زمان شروع رویدادی تغییر کرده ولی این مسئله در قوانین ورزشی تصریح نشده باشد تمام شروط در این رویداد استرداد خواهند شد.

2.17. در طول بازی وعبور به دور بعدی، در موارد انتقال دوره بازی به روزهای بعد، و یا تغییرات در زمینه، شرط معتبر باقی می ماند. اگر “عبور” که به دور بعد موکول شده به هر دلیلی لغو شود، لغو نادیده گرفته شده و پرداخت بر اساس نتایج مسابقات بازی انجام خواهد شد. اگر بازی دوم برگزار نشد و یا مختل شد، همه شروط مربوط به آن، از جمله شرط عبور، استرداد خواهند شد. پرداخت بر روی عبور تنها برای شروطی صورت می گیرد که قبل ازاولین مسابقه بسته شده اند. اگر هیچ یک از مسابقات صورت نگرفته است، شرط مسترد خواهد شد.

18 .محاسبه شروط

1.18. یاس نتایجی را که بر اساس گزارش های رسمی و منابع جایگزین اطلاعات (از جمله مستندات ویدویی از رویدادها)باشند پس از اتمام رویداد تائید میکند. محاسبه شروط بر اساس نتایج درج شده در وب سایت www.yas.bet در بخش “نتایج” انجام میگیرد. در صورت مغایرت نتایج حاصل از منابع مختلف اطلاعات، و همچنین در صورت وجود اشتباهات آشکار، تصمیم نهایی برای تعیین نتایج متعلق به یاس خواهد بود.

2.18. تمام سوالات از کاربران در مورد صحت نتایج از سایت یاس بایستی تنها بر اساس منابع رسمی اطلاعات (وب سایت های نهادهای

نظارتی برای این مسابقات قهرمانی) باشد. اطلاعات بر گرفته از منابع دیگر نمی تواند پایه ای برای بررسی / ارزیابی مجدد شرط در نظر گرفته شود.

3.18.نتایج(واقعی) زمانی معتبردر نظر گرفته می شوند که بر اساس پروتکل های رسمی و یا دیگر منابع اطلاعاتی درست پس از پایان گرفتن رویداد اعلام شده باشند. سازمان از منابع رسمی زیر استفاده می نماید:

www.uefa.com – لیگ قهرمانان اروپا، جام یوفا، مسابقات انتخاب و اروپا قهرمانی (فوتبال) www.fifa.com – جام کنفدراسیون ها، مسابقات انتخاب شده و مسابقات قهرمانی جهان (فوتبال) www.beto.gr – فوتبال یونان

www.bundesliga.at – فوتبال اتریش

www.turkish-soccer.com – فوتبال ترکیه

www.rfpl.org – فوتبال روسیه

www.premierleague.com – فوتبال انگلستان

www.sportinglife.com – فوتبال انگلستان

www.gazzetta.it – ​​فوتبال ایتالیا

www.bundesliga.de – فوتبال آلمان

Germanywww.marca.com – فوتبال اسپانیا

www.lfp.es – فوتبال اسپانیا

www.lfp.fr – فوتبال فرانسه

www.mlsnet.com – فوتبال ایالات متحده

www.goalzz.com – فوتبال

www.nfl.com – فوتبال آمریکایی

www.basket.ru – بسکتبال روسیه

www.nba.com – بسکتبال (NBA)

www.euroleague.com – بسکتبال لیگ اروپا

www.ulebcup.com – بسکتبال (ULEB)

www.nhl.com – NHL هاکی

www.fhr.ru – هاکی روسیه

www.rusbandy.ru – تنیس روسیه

ATP www.atptennis.com – www.wtatour.com – تنیس

WTAwww.mlb.com – بیس بال

www.eurohandball.com – هندبال

www.fide.com – WWW شطرنج.

volley.ru – والیبال روسیه

برگزار کننده می تواند از منابع رسمی دیگر در صورت نیاز استفاده کند. در موارد استثنایی، برگزار کننده حق استفاده از مشاهده ویدئویی جهت حصول نتیجه حکم قضایی عادلانه را محفوظ می دارد.

4.18. نتایج رویداد شرط بندی زنده بر اساس آنچه که بلافاصله پس از پایان مراسم / رقابت شناخته شده محاسبه می شود. تمام تغییرات زیر در زمان تصمیم گیری برای شرطبندی (برای مثال، تغییرات با تصمیم هیأت منصفه پس از بازی) در نظر گرفته نخواهند شد. این شرکت خود محاسبه این شروط رابر اساس داده های آماری خود در مورد دوره واقعی از بازی انجام میدهد. در صورتیکه غیر آن ذکر نشده باشد، همه شروط بر ورزشکارانی که دررقابتها شرکت نمی کنند باطل خواهند شد.

5.18. در مواردی که آمار شرکت (بر اساس پوشش تلویزیونی) متفاوت از آمار رسمی باشد، شروط برطبق آمار شرکت محاسبه می شوند.

6.18. اگر بیش از یک شرکت کننده و یا تیم به عنوان برنده این رقابت اعلام شوند، ضرایب برد بین تعداد برندگان تقسیم خواهد شد.(این ضریب نمی تواند کمتر از1 باشد)

7.18.تمام عملیات بر روی حساب های بازی به ارز انتخاب شده در هنگام ثبت نام توسط کاربر احتساب میشود.

8.18. تمام شروطی که نتایج آن در حال حاضرمعلوم می باشند (به طور خاص، در مورد شرطهایی مانند اینکه چه کسی گل بعدی را خواهد زد و یا برنده شدن یک بخش خاصی از بازی) معتبر شناخته شده و محاسبه می شوند حتی در صورتیکه رویداد و یا مسابقات مربوطه تعلیق شود.

9.18. اگر یک مسابقه به اتمام نرسد و به عنوان ناقص شناخته شود، تمام شروط در آن قابل استرداد می باشند، (به جز آنچه که در بند 1.1.16.ذکر شده) حتی اگربعدآ نتیجه رویداد به حالت تعلیق درآمده به عنوان نتیجه نهایی تایید شود.

10.18. در صورتیکه تناقضی با قوانین خاص ورزش های انفرادی موجود نباشد، نتایجی که روز بازی اعلام می گردند به عنوان نتایج نهایی محسوب می گردند. هر گونه تغییر ممکن در نتیجه، مشروط برمرور نتایج اولیه توسط مدیریت ومسولین مجازات های انضباطی تیمها، به منظور شرط بندی، به حساب نخواهند آمد و محاسبه شرط طبق نتایج اولیه به قوه خود باقی می مانند .

19. گروههای شرط بندی / سندیکاها و مسابقات / محدودیت رویداد

1.19.کاربران ملزم هستند تنها از طرف خود اقدام به شرطبندی نمایند. تکرارشرطبندی حاوی انتخاب یکسان ازجانب یک یا چند مشتری می تواند نامعتبر شناخته شده و توسط شرکت لغو شود. حتی پس ازبه رسمیت شناخته شدن نتیجه چنین شروطی در مواردی که این شرکت اطمینان حاصل نماید که کاربران تبانی و یا به صورت یک سندیکا عمل کرده اند، و یا شروط مشکوک توسط یک یا چند کاربر در یک دوره کوتاه زمانی بسته شده اند، چنین شروطی ممکن است نامعتبر شناخته شده و توسط شرکت لغو شوند.

2.19. محد ودیت شرط بندی با رویدادهای ورزشی بر حسب وضعیت حساب بازیکن و برای هر شرط/ رویداد تنظیم می شود. اگر بازیکنی سعی کند شرطی خارج از محدوده مشخص برای یک رویداد انجام دهند، یک پیام هشدار دهنده شامل”حداکثر. سهام – به حد رسیده / استثنا محدود یت رسمی ” در صفحه شرط بندی نمایش داده خواهد شد. شروط متعدد که ترکیب انتخاب همسان دریک رویداد شرطبندی داشته باشند پذیرفته نخواهند شد. اجتناب از پیام هشدار دهنده و عدم رعایت این قانون منجر به لغو کل شرطبندی و استرداد سهام اولیه خواهد شد.

20. عدم مشارکت در رویداد

20. 1.هنگامی که یک بازیگربه هر دلیلی نتواند در یک رویداد که برآن شرط بسته است شرکت کند،در صورتیکه این امربا قوانین خاص ورزش های انفرادی در تضاد نباشد، شرط بسته شده توسط مشتری معتبروباخت در محسوب می شود.

استثناها در موارد زیر می باشد:

-این رویداد / مسابقات لغو شده است.

– رویداد / مسابقه نامعتبرشناخته شده است.

– محل این رویداد تغییریافته است.

– رویداد / مسابقه معلق شده است.

2.20. در صورت شرط “چه کسی بلندتر است”) در موردشرطهای دارای دو نتیجه) اگر یکی از شرکت کنندگان قبل از این رویداد حاضر به شرکت در بخشی از مسابقات نباشد شرط قابل استرداد می باشد.

21قوانین در ورزش

1 .21اطلاعات بیشتر در مورد انواع شروط در ورزش های مختلف در قوانین ورزشی درج شده است.

2.21قوانین ورزشی بر مقررات عمومی مقدم می باشند.

22. برخی از انواع شرط

22 .1.در صورت شرط بندی بر روی “تعداد فرد / زوج از تعداد کل”، صرف نظر ازنوع ورزش و موقعیت پیشنهادی (از جمله اهداف مجموع / کارت / خطا و غیره) اگر نتیجه این “0” باشد شرط به عنوان ” عدد زوج” محاسبه خواهد شد.

22 .2. تمام شروط بر تعداد مدال ها با توجه به جدول رسمی مدال در پایان این مراسم محاسبه می شوند. هر گونه تغییرانجام شده بعدی توسط نهادهای حاکم در نظر گرفته نخواهد شد.

22 .3. مدال اخذ شده توسط تیم کشوری در هر مسابقه، صرف نظر از تعداد شرکت کنندگان، باید به عنوان یک مدال واحد برای این تیم محسوب شود.

4.22. در صورتی که هر بازار نتیجه بالقوه داشته باشد این نتیجه شامل همه شرکت کنندگان این رویداد خواهد شد،حتی در صورتیکه در گزینه های بازار به طور جداگانه ذکر نشده باشد.

5.22. در صورت بازی در هر رویداد در “بازارها ی فرعی ” از تورها (تعداد کل اهداف، بردها، باختها، تساوی، زوایا، کارتهای زرد و غیره)، تنها آن دسته از مسابقات از تور در نظر گرفته می شوند که درخط روزانه در بر گرفته شده باشند.

23. ثبت نام

1.23. فقط کاربران عضو می توانند ازبرنامه پاداش این شرکت برخوردار شوند. برای ثبت نام، کاربر باید به طور کامل و با دقت فرم ثبت نام را تکمیل نماید.

2.23. ثبت نام و شرط بندی به طور انحصاری برای افراد بالای 18 سال (یا محدوده سنی مجاز در کشور مطبوع کاربری که اقدام به شرط بندی نموده است) مجاز می باشد. تمام مسئولیت قانونی قمار اینترنتی در منطقه ویا کشور مطبوع به عهده کاربران خواهد بود.ارائه اطلاعات مربط به برد به مقامات ذی صلاح درکشورمحل اقامت به عهده کاربرمی باشد. شرکت حق درخواست سند مربوط به سن کاربر و یا مسدود کردن حساب کاربر قبل از دریافت اسناد و مدارک مناسب را برای خود محفوظ می دارد.

3.23.تمام اطلاعات ارائه شده در زمان ثبت نام باید دقیق و کامل باشد.توجه داشته باشید که در هنگام استفاده از کارت های اعتباری یا بدهکاری، نام دارنده کارت و نام خانوادگی باید با نام و نام خانوادگی درج شده در فرم ثبت نام بدون هر گونه مغایرت باشد

، در غیر این صورت حساب شما مسدود خواهد شد.تمام شروط بسته شده قبل ازمسدود کردن حساب کاربرمعتبر شناخته خواهند شد.

4.23. شرکت برای جلوگیری ازفعالیت حسابهای کاربرانی که داده های جعلی گزارش کرده اند، و همچنین آنها یی که پرداخت هر گونه برد را انکار کنند حقوق خود را محفوظ می دارد. به درخواست شرکت کاربرموظف است سند رسمی همراه با یک عکس جدید جهت شناسایی هویت خود (کپی پاسپورت)، و همچنین اسناد اثبات صحت نشانی و تلفن اعلام شده را ارائه دهد.

5.23. هر کاربر می تواند تنها دارای یک حساب کاربری باشد. کاربران ثبت نام شده نمی توانند دوباره ثبت نام کرده یا به عنوان یک مشتری جدید با نام جدید و یا یک آدرس ایمیل جدید حساب باز کنند. در صورت تخلف از این قانون، این شرکت حق باطل کردن تمام شرطهای بسته شده توسط کاربر را دارد.

6.23. کاربربه هیچ وجه حق دادن اجازه به شخص ثالث جهت استفاده از حساب بازی خود را ندارد.

7.23.لطفا توجه داشته باشید که شما نباید جزئیات در مورد حساب کارت اعتباری خود و یا سایر اطلاعات مالی حساس خود را از طریق ایمیل نا امن به ما ارسال کنید.

8.23.یاس اجازه می دهد تا تمام کاربران ترکیب نام کاربری و رمز عبور خود را انتخاب کنند. کاربران باید چنین اطلاعاتی را مخفی نگه دارند. اگر در زمان دسترسی به سایت نام کاربری و رمز عبور به درستی وارد شود ، همه شروط در قوت خود باقی می ماند و نمی توانند لغو شوند و یا توسط کاربر تغییریابند. اگر شما گمان می برید که کسی غیر از شما از رمز عبور شما آگاه است، بلافاصله آن را در وب سایت ما تغییردهید. اگر کلمه عبور و یا بخشی از آن را فراموش کرده اید، لطفا درخواست رمز عبور جدید به پشتیبانی ارسال نمایید.

9.23.کاربرانی که از طریق تلفن همراه در یاس شرط بندی می کنند باید به یاد داشته باشند که یاس هر گونه مسئولیت در قبال اتلاف داده ها در گوشی های تلفن همراه مشتری را نمی پذیرد. به همین ترتیب این شرکت مسئول کمیسیونهای مربوط به اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت نمی باشد. با انجام ثبت نام، مشتری موافقت خود را با پذیرش این شرایط تایید می کند.

24. ارز

1.24 در حال حاضر امکان شرطبندی به ریال واحد پول ایران برای کاربران وجود دارد. یاس حق امتناع از پذیرش شرط و فعالیت های عملیاتی در هر یک از ارزهای مورد ذکر را برای خود محفوظ می دارد. در این صورت، معادل تمام پرداخت های لازم در حساب ارزی مسدود شده به نرخ ارزی دیگر به نرخ روز محاسبه خواهند شد.

25. برنامه امتیازدهی

25.1 تمام امتیازات کاربران محدود به یک نفر، آدرس منزل، شماره تلفن و آدرس ایمیل ، یک لایحه پرداخت (مانند شماره کارت یا حساب Skrill)، و همچنین کامپیوتر مورد استفاده (از جمله موسسه، باشگاه اینترنتی و دیگر موسسات دولتی) می شوند. این شرکت حق امتناع از پاداش به هر کاربر و یا گروهی از کاربران را دارد. برنامه امتیاز فقط برای کاربرانی که سپرده به ارز واقعی به حساب کاربری یاس خودواریز کرده باشند تعلق می گیرد.

25.2 در صورت تخلف از هر نوع التزام مربوط به روشهای امتیازدهی، و همچنین در صورت مشاهده هر گونه تخلف یا دسیسه در یک رویداد توسط یک مشتری یا یک گروه از مشتریان، صرف نظر از نتیجه شرط بندی یاس حق محروم کردن این کاربران از جایزه و نامعتبر شناختن شرط بندی مربوطه را داراست. جهت حفاظت در برابر تقلب، شرکت حق تقاضای اسناد اثبات هویت مشتری قبل از انتقال امتیاز را برای خود محفوظ می دارد.

26. سپرده

26.1 روش های پرداخت بسته به کشور مطبوع کاربرو ارزمنتخب در هنگام ثبت نام مشخص می شود. لیست کامل هزینه ها، محدودیت های مربوطه و موارد دیگر بر سپرده صفحه ” نمایش برداشت ” ارائه شده است. یاس حق تغییر این شرایط و جزئیات را برای خود محفوظ می دارد.

26.2 در هنگام انجام هر گونه معاملات مالی لازم است که نام صاحب بدهی / کارت اعتباری یا حساب بانکی دقیقأ مطابق با نام صاحب حساب یاس باشد. در غیر این صورت یاس حق لغو تمام معاملات و بازگشت همه شرط بسته شده در هنگام استفاده از حساب شخص غیرو یا کارت های اعتباری / بدهی دیگر را محفوظ می دارد.

27. واریز پول به حساب

1.27.اگر هر گونه وجهی اشتباهأ به کاربر منتقل شده باشد ، کاربر موظف به اعلام بلافاصله این موضوع به شرکت می باشد. هرنوع برد مشتری که ناشی از چنین خطایی باشد، صرف نظر از تأخیر بین زمان وقوع خطا و زمان کشف آن، باید نامعتبردر نظر گرفته شده و استرداد شود.

2.27.اگر سپرده واریز شده به حساب برای هر هدف دیگری بغیراز شرط، پوکر، کازینو و شرط بندی مالی انجام شده باشد، این شرکت (به خصوص در موارد مشکوک گردش پول های حاصل از پولشویی) حق باطل کردن سپرده و اخذ تمام هزینه های وارده به موجب پردازش سپرده از کاربر رابرای خود محفوظ می دارد.

3.27.اگر سپرده کاربر بیش از مقدار شرط باشد و مشتری درخواست برای خروج مبلغ نماید، یاس حق اخذ تمام هزینه های وارده در نتیجه پردازش واریزها و برداشتها را برای خود محفوظ میدارد.

.28 محدودیت های مالی

1.28 حداقل شرط در هررویداد 10,000 ریال یا معادل ارزی آن در حساب بازیکنان است. شرط حداقل در شرط بندی میکس یا / و سیستم 10,000 ریال یا معادل ارزی آن در حساب بازیکنان است. مگر آنکه ذکر شده باشد تنها یک شرط در هر رویداد ورزشی یا بازی مجاز است. حداکثر سهام در شرط بندی باید برابر یا کوچکتر از آخرین مقدار سپرده باشد.

28.2 حداکثر ضریب شروط میکس 1000 می باشد. شروط میکس، که در آن ضریب برد از حداکثر تجاوزکند، با یک ضریب محاسبه 1000 می گردد. در این موارد ، مجموع برد نباید از حداکثر پرداخت برای یک شرط تجاوز کند. حداکثر ضریب برد برای هر نسخه از سیستم 1000می باشد. انواع دیگری از سیستم های که در آن ضریب برد از حداکثرتجاوز می کند، با ضریب 1000 محاسبه می شوند.

28.3 حداکثر مقدار شرط در یک رویداد بستگی به نوع ورزش و وقایع مربوطه است و توسط شبکه بوکمیکر به طور خاص برای هر رویداد و هر نوع شرط بندی تعریف شده وبدون اطلاع کتبی ممکن است در معرض تغییر قرار گیرد. یاس حق محدود کردن حداکثر شرط در مورد رویداد های فردی، و همچنین معرفی ویا حذف محدودیت های خاص در حساب کاربران شخصی را بدون اطلاع قبلی و یا توضیح دلایل خود محفوظ میدارد.

28.4 تمام محدودیت های مالی شامل حال هر مشتری، و/ یا سندیکای گروهی بازیکنانی خواهد شد که بعنوان یک واحد مشترک اقدام به شرط بندی می کنند. این شرط بندی می تواند شامل دو یا چند شرط ، از جمله سری شرط بندیها در طیف های مختلف بازارهای شانس و / یا در کانالهای مختلف شرط بندی باشد. در صورتی که مشخص شود دو یا چند شرط به این صورت انجام شده است، تمام شروط مذکور باطل محسوب خواهند شد و تنها اولین بلیط شرط بندی به عنوان یک شرط بندی مشروع در نظر گرفته خواهد شد.

29. پرداخت / برداشت

1.29.پرداختها در زمان کمتر از ۲۴ ساعت از شروع لحظه ای درخواست پردازش می شوند. قبل ازانجام اولین پرداخت به کاربر توسط روش های پرداخت الکترو نیکی ( کارت به کارت یا شبای بانکی ، و غیره ) ، مشتری موظف است یک نسخه الکترونیکی از گذرنامه خود را در بخش “اسناد” جهت تایید هویت خود ضمیمه کند . توجه داشته باشید که جعل توسط قانون به شدت مجازات خواهد شد، و در موارد وجود سوء ظن به جهلی بودن یا ویرایش کپی اسناد با استفاده از روش های الکترونیکی، یاس حق ارسال اسناد را به مقامات قانونی محفوظ میدارد.

2.29.قبل از پرداخت، کارکنان این شرکت مشخصات از مشتری ازجمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد و همچنین داده های دیگر را بررسی خواهند کرد. اگر مقایرتی بین داده های واقعی و اطلاعات ارائه شده توسط مشتری وجود داشته باشد، یاس حق را بازپرداخت برای همه شروط توسط کاربر و خودداری از پرداخت مبلغ برد به کاربررا محفوظ می دارد مگر اینکه صحت هویت و داده های وارد شده اثبات شود.

3.29. اگر معلوم شود که کاربر چند حساب در شرکت باز کرده است، یاس حق امتناع از پرداخت برای این حسابها را (به جز دارایی هایی که به طور مشروع به حساب یاس کاربر پس از پرداخت 10٪ از کل مبلغ سپرده منتقل شود) برای خود محفوظ می دارد.

4.29. در اولین سفارش برای خروج پول نقد کاربر باید مشخصات مندرج در گذرنامه معتبرخود را دقیقا مطابق با پاسپورت به زبان کشورصادرکننده گذرنامه (و یا در مورد گذرنامه های خارجی – به زبان انگلیسی) وارد نماید.

.5.29 گروه و اعضای خانواده باید روابط شخصی خود را با یکدیگر حل و فصل نمایند – پرداخت منحصرأ به نام صاحب حساب انجام خواهد شد.

.6.29کاربر موافقت می کند اطلاعات در مورد حساب بانکی خود را در اختیار یاس قرار دهد تا به طور خاص، انتقال مبلغ برد به حساب مورد ذکرانجام گیرد.

یاس .7.29 مسئول تغییرات در میزان پرداخت مربوط به نوسانات ارز (نرخ ارز) نیست.

.8.29اگر کاربر درخواست پس گرفتن مقدار 1000 یورو یا بیشتررا کند (یا معادل آن به ارز دیگر با نرخ بهره بین بانکی)، یاس پرداخت کمیسیون برای انتقال و عملیات پس از آن را درطی یک ماه تقویمی را برعهده می گیرد. در غیر این صورت، این کمیسیون توسط کاربر به بانک پرداخت می شود.

.9.29شرکت حق خروج وجوه با استفاده ازاولویت روش پرداخت(از جمله کارت اعتباری / بدهی و یا به حساب بانکی بازیکن) برای بازیکنان برنده شده را برای خود محفوظ می دارد.

29.10 قبل از سفارش اولین پرداخت، بازیکن باید حداقل 50 درصد ازکل پرداخت را به عنوان سپرده شرط ببندد. این التزام جهت مبارزه با تقلب و “پول شویی” توسط بازیکنان درنظر گرفته شده است.

30. حداکثر برد

در طی یک دوره 24 ساعته، حداکثر برد برای هر فرد کاربر 100,000,000 میلیون تومان است (برد خالص، بدون احتساب مقدار پول دست بازی).

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *